top of page

CHARVATCE / 2016

SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ V CHARVATCI

Návrh a projekt dvou rodinných domů, umístěných ve svažitém terénu. Každý dům je složen ze tří hmot vzájemně ustoupených, které kopírují svažitý terén a přirozeně člení vnitřní prostor na společenskou a soukromou část. Soukromé části mají plochou zelenou střechu, která ze severu přirozeně přechází do zahrady. Z jižní přístupové strany je navržena krytá terasa a stání pro dva osobní automobily.

bottom of page