top of page

PRAHA / 2020

BLOK VYSOČANY

Dva vnitrobloky v jednom. Jak už název napovídá, cí­lem návrhu bylo doplnit proluku tak, aby navržená dostavba vytvořila spolu se stávající zástavbou je­den dobře fungující celek, jeden městský blok s dvě­ma vyváženými vnitrobloky. Návrh vychází ze studie měřítka několika typických pražských městských bloků, u kterých se v průběh u času ukázaly jejich výhody ale i nevýhody. Zejména jejich využitelnost ve vztahu ke kvalitě vnitrobloků. Z provedené analýzy je zřejmé, že řešený blok ve Vy­sočanech je dost velký na to, aby se dal blok zastavět i uvnitř tak, aby byla pobytová kvalita vnitrobloků stále vysoká a zároveň byl pozemek efektivně využit. Z toho důvodu jsme zvolili rozdělení vnitrobloku na dvě vyvážené poloviny. Soutěž 2020 - Penta Real Estate, s.r.o.

bottom of page