top of page

PRAHA / 2012

PALÁC KŘIŽÍK II.

Dostavba moderní administrativní budovy do uliční proluky. Budova je provozně a dispozičně propojena na stávající objekt - Palác Křižík I. Naše práce spočívala v přípravě a zpracování projektu pro územní rozhodnutí, stavební povolení a prováděcí dokumentace včetně zastupování investora během stavby. Architektem stavby je D3A – arch. Tomáš Prouza a arch. Macková. Budova získala certifikát BREEAM excelent a cenu primátora hl.m. Prahy – Stavba roku 2013.

2009-2012.

bottom of page