top of page

NEUSTUPOV / 2021

ZÁMEK NEUSTUPOV

Architektonická studie řeší rekonstrukci zámku v Neustupově a návrh nové přístavby wellness zóny. K původní gotické tvrzi přibývaly vrstvy z téměř každého dalšího historického období - renesance, baroko, klasicismus, historizující slohy 19. Století, až po utilitární zásahy 20. Století. Naší snahou bylo očistit viditelné cenné prvky a prostory, obnovit původní okenní otvory, sjednotit a zjednodušit celkový vzhled zámku. Zamýšlenou přístavbu jsme proto pojali se snahou o zdůraznění a o jasný kontrast mezi novým a starým. Zámek má částečně sloužit jako soukromé bydlení pro jeho majitele a zároveň má být včetně zámecké zahrady otevřen veřejnosti. Soukromé prostory jsou tudíž situovány do těžiště areálu – na hlavní osu zámeckého areálu. Tato osa prochází ze zámku, přes nově obnovenou terasu a dále přes nové nádvoří do parku. Přístavbu soukromé wellness zóny s bazénem jsme umístili pod obnovenou terasu, zapuštěnou do terénu kolem zámku, což umožňuje tuto část ukrýt před pohledem veřejnosti. Zároveň je toto umístění přístavby nerušící ve vztahu k historické podobě zámku.

Studie 2020-2021.

bottom of page