top of page

ČEJETICE / 2021

SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ ČEJETICE

Zadáním bylo navrhnout 4 podobné či stejné rodinné domy tak, aby byly pozemky na nichž stavby stojí co nejlépe využity. Pozemky jsou však dvojího typu, dva jsou spíše čtvercové a dva relativně hodně protáhlé.  

Z tohoto důvodu byly navrženy dvě různé dvojice domů, avšak obě respektují stejné zadání se stejnými dispozičními principy. Domy se uzavírají a vymezují vůči příjezdové cestě. Oproti tomu fasáda směrem do zahrady je hodně otevřena, prosklena, aby se co nejvíce propojil interiér domu se zahradou. Všechny domy mají vnitřní zimní zahradu, velké vstupní átrium se schodištěm a bazén, který vybíhá v prodloužení podlahy z obytného prostoru směrem ven po svahu, kde je krásný výhled do krajiny.

Studie/Stavební povolení 2020-2021.

bottom of page