top of page

PRAHA / 2017

LIMESTONE

Navržený rodinný dům, umístěný ve svažitém terénu Prahy 5 – Barrandova, má celkově dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Návrh zachovává stávající opěrnou kamennou zeď a dále vizuálně integruje stávající historickou garáž na řešeném pozemku, vedle níž se nachází hlavní vstup a vjezd do rodinného domu. Tvar a objemové řešení tohoto rodinného domu vychází ze skalnatého a terasovitého charakteru celé lokality Barrandova. Hlavní ideou byl kus skály tyčící se na zeleném svahu.

bottom of page