top of page

MAŠOV U TURNOVA / 2020

SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ TURNOV

Jedná se o soubor pěti rodinných domů v Mašově u Turnova. Jednotlivé rodinné domy jsou umístěny v CHKO Český ráj po svahu v řad za sebou s tím, že část domu L, je vždy vychýlena tak, že štít domu směřuje směrem na Ještěd. Štíty nejsou v zákrytu. Podél pozemků je navržena nová příjezdová komunikace, obytná zóna doplněná veřejnou zelení, stromy a veřejným osvětlením. Rodinné domy mají jednoduché objemové řešení, a to rozdělení objemu do dvou částí. Tvar L s krytým stáním pro parkování. V každé části domu je umístěna jedna bytová jednotka. Celkem má jeden rodinný dům dvě bytové jednotky s oddělenými zahradami.

Studie, stavební povolení 2020-2021.

bottom of page