top of page

UHERSKÉ HRADIŠTĚ / 2019

CENTRUM ŠTĚPNICE

Hlavní myšlenka návrhu je zakotvena ve stávajícím urbanismu sídliště, který nelze popírat. O to více, když je jednou z podmínek návrhu zachování stávajícího obchodního domu.  Ideou této územní studie je spojit podélné a vysoké bytové domy s domy nízkými, sloužícími pouze jako stavby pro občanskou vybavenost a vytvořit tak ze staveb monofunkčních stavby polyfunkční. Celkově tak vzniknou čtyři polyfunkční domy, jejichž bytová část, tedy horní, subtilní kopíruje a uzavírá stávající strukturu bloku. Oproti tomu spodní část plynule navazuje na výšku stávajících staveb pro občanskou vybavenost. Hmoty objektů jsou dále navrženy tak, aby plynule navazovaly na existující stavební čáru a směry pěších komunikací. Díky takto zvoleného umístění polyfunkčních domů vznikne v jejich sevření centrální veřejný prostor podélného tvaru, který je ucelený, prostupný a dobře osluněný.

bottom of page