top of page

OSTRAVA / 2019

PARKOVACÍ DŮM

Parkovací dům je domovem pro automobily, pro který platí, že hmotové i fasádní řešení je běžně podřízeno funkci. Fasáda je většinou slepá a uniformní vůči okolí. Naším cílem bylo však dům navrhnout tak, aby s okolím komunikoval a nebyl pouze další velkou skulpturou podél ulice 28.října, o jejíž velikosti vypovídá požadovaná kapacita parkovacích stání. Navržený parkovací dům má jednoduchý zalomený tvar, kterým reagujeme na stávající uliční a stavební čáry v okolí. Hmotu dále umísťujeme a tvarujeme tak, aby byla od sousedních objektů po své jižní a východní straně více odstoupená a prostor tak působil vzdušněji. Řešený pozemek, a tudíž i náš návrh má svou hlavní exponovanou část situovanou směrem blíže k ulici 28.října. Zde v přízemí zarovnáváme polyfunkční parter navržené stavby na úroveň fasády stavby po východní straně pozemku. Navržený parkovací dům má celkově 609 stání pro automobily,  29 stání pro kola, 27 stání pro motocykly.

bottom of page