top of page

OSTRAVA / 2018

BYTOVÝ DŮM V PROLUCE

Architektonická soutěž o návrh bytového domu v Ostravě.  Navržený bytový dům je umístěn do rohové proluky v blízkosti Masarykova náměstí.  V přízemí a v 2.NP jsou navrženy nebytové prostory, v dalších čtyřech patrech pak byty. Dvě podzemní podlaží jsou určena pro parkování a technické zázemí domu. Dům je výškově a hmotově rozdělen do třech částí, které reagují na okolní římsy a ustoupená podlaží stávající zástavby. Fasáda domu je inspirovaná čtvercovým formátem a odstínem žulové dlažby na Masarykově náměstí, šedá fasáda pak reaguje na barevnost bytového domu „Ostravská brána “.

bottom of page