top of page
Vyhledat
  • Gabriel Lubomír Špaček

JE ZAHRADA DŮLEŽITÁ?

Aktualizováno: 12. 1. 2021

Když stavíte nejen rodinný dům, ale i velké stavby, je zahrada většinou tak nějak na konci stavby. V případě rodinného domu je to tak, že pozemek nebývá velký, tak se na něm musí pohybovat stavební firmy s tím, že nakonec se to nějak celé uklidí a nasype se na to ornice a v lepším případě se nějak udělá zahrada, v horším případě se dokonce zahrada prodává jen s hlínou, k úpravě klientem. Není to vždy chyba developera či stavitele. V honbě za snížením nákladů se často přesouvají náklady do neviditelné zóny, kde si finální klient neuvědomí, co to stojí a co ho čeká.

Co je ale zajímavé, že i velké stavby pro bydlení, nákup či jiné aktivity po velmi dlouhou dobu toto neřešily a architekti budov si velmi zřídka pozvali zahradního architekta, aby jim udělal koncept zeleně.

V posledních letech se zdá, že se situace výrazně změnila. Je už docela běžné, že již na počátku projektu, od prvních studií, developer, který je de facto nositelem projektu po celou dobu jeho vývoje, klade důraz na okolí.

Proč? Byznysmeni v tomto oboru si totiž uvědomili, že právě tato původně nevýrazná položka jim může pomoci radikálně změnit prodejnost či úspěšnost celého projektu.

Důležité je mít od počátku jasnou vizi a koncept toho, co chcete dosáhnout. Tak se vyhnete situacím, kdy např. máte sice dobrý nápad a dobrého zahradníka, ale nejde to realizovat, protože na tento druh zeleně nemáte dost místa, světla, stínu apod. Je to podobné jako celá stavba – je dobré znát svůj úplný cílový stav a počítat s ním.

U bytových staveb je zeleň jistým druhem komunitního prostoru, který je pak koncovými klienty využíván a zákazníci si jsou toho dnes již dobře vědomi. Jedná se o společné prostory, které mezi domy tvoří čistý vzduch, zásobu vlhkosti pro parné dny, krásný pohled a další hodnoty. Zde se lidé mohou setkávat a nebo v ústraní trávit svůj volný čas.

Když ve filmu vidí divák, jak se zamilovaný pár sejde v zahradě vnitrobloku, na všechny to působí romanticky a jako balzám na duši. Kdo si ale na tohle vzpomene, když kupuje byt? Možná ne každý, ale ve chvíli, kdy takový projekt budoucí klienti spatří a při tom se projekt trefil i do jejich finančních a ostatních kritérií, bývá rozhodnuto. Minimálně ženská polovina reaguje jasně.

U rodinných domů je zahrada zcela určitě součástí obytného prostoru domu a to po dobu nejméně od března do října. A na vánoce je pak možné se těšit z bílé zahrady.

Proto se i zde vyplatí investovat do architekta, půdoznalce a váš čas do toho, abyste si uvědomili, co chcete. Pokud se jedná o větší pozemky a jde to tak prostorově a organizačně uspořádat, vyplatí se dokonce částí zahrady začít ještě před započetím stavby, než máte vyřízená všechna povolení. Tento čas můžete využít na srovnání pozemku, jeho uspořádání a provedení tzv. modelace terénu. K tomu vám stačí, když máte definovanou studii domu tak, že víte, co kde v domě bude a jak to bude souviset se zahradou a pozemkem výškově a funkčně. Pak již můžete sázet stromy a dělat ty velké práce, které nejsou zas tak nákladné, ale do doby, kdy postavíte dům, vám tyto věci zakoření a vy tím získáte ve chvíli dokončení stavby pěknou zahradu v relativně vzrostlém stavu. Běžná stavba trvá s povoleními a dalšími věcmi od 1,5 roku i do 4 let – záleží na každém případě. Myslete tedy na to, až koupíte pozemek a začnete řešit ten váš Projekt.

Otázku zahrady byste samozřejmě měli řešit i z pohledu její velikosti. Co tam chcete mít? Obytný prostor na setkávání rodiny, opékání, hraní si dětí apod., místo na slunění, trochu skryté před pohledy sousedů a zvenčí, sad, zeleninovou zahradu, zelenou plochu, okrasnou zahradu atd. Hraje zde i roli otázka údržby – chcete zahradničit, sekat pravidelně trávu, chcete permakulturu, jezírko s čištěním biologickým, nebo mechanickým, s možností koupání?

I takový detail, jako že máte třeba zahradu za domem a další velké objemy hlíny nepřevezete jinak než skrz obývací pokoj či jeřábem přes střechu, může limitovat vaši budoucí tvořivost. Myslete na to. Je zde zkrátka celá řada otázek, které je třeba si zodpovědět a zvážit. A protože nikdo není všeuměl, i pro tuto věc byste si měli přizvat odborníky a diskutovat s nimi, hledat informace, třídit je a definovat, co přesně potřebujete nyní a co chcete v budoucnu.bottom of page