top of page
Vyhledat
  • Gabriel Lubomír Špaček

JAK SE STAVÍ JINDE A JAK U NÁS

Aktualizováno: 12. 1. 2021

Téměř každý, kdo se jako investor rozhodl stavět nějakou stavbu, si položil otázku: „Jak to postavím a za kolik?“ Tedy vlastně nejméně dvě otázky v jedné.


„ Jak“ – záleží na tom, jaké máte již zkušenosti, ale pokud jste se s procesem stavby alespoň letmo potkali, víte, že jsou třeba různá povolení, že musíte mít nějakou stavební firmu, slyšeli jste, že to není jednoduché atd.

Překvapivě dnes mnoho klientů – řidičů, chápe, že si dnešní auto již neopraví sami v garáži a že je třeba řady znalostí a přístrojů, aby auto bylo nejen krásné, ale i bezpečné a spolehlivé. U stavby se ale nějak stále mnoho lidí domnívá, že je to jednoduché. Teprve, když skutečně vkročí do celého procesu stavby – např. domu, zjistí, kolik je třeba znalostí a speciálních profesí, o kterých ani nevěděli, že existují.

Navíc je zde mediální masáž, pronikající až do místních hospůdek, jak si kamarád zateplil dům a „ušetřil“ na vytápění a energiích mnoho peněz.

Prostě témat je nepřeberné množství a nezřídka pak můžete slyšet dotyčného „stavebníka,“ jak vzdychá uprostřed procesu, jak je to stavebnictví hrozné a jak ho to stojí mnohem více, než si představoval a stále to nekončí.

No a zde jsme u toho „Za kolik?“ A jaká je rada? Od počátku, kdy jste se rozhodli, že chcete stavět či prostě získat nemovitost pro Vaše bydlení, podnikání či výrobu nebo prostě jen jako investici, měli byste si nechat poradit od skutečného odborníka. Co potřebujete a jak celý proces vypadá?

A když říkám poradit, nemyslím, že půjdete za kamarádem a zadarmo si necháte dát rady, které jsou bez záruky a odpovědnosti. Měli byste se obracet na partnera, který Vám bude říkat pravdivé informace, jakkoliv budou na počátku nepříjemné. Jinak totiž jdete do celého procesu s informacemi, které jsou zavádějící a mohou Vás stát mnoho ztracených financí a času.


V naší společnosti se vždy nejprve ptáme, PROČ to chcete? CO je cílem? Je to bydlení, nebo krásný výhled, je to investice, jež se musí zhodnotit? Nebo je to snad radost pro klienta, pro jeho rodinu, bez ohledu na peníze? Je to místo pro setkávání, nebo na přespání? Otázek je milion a důvodů také. Podle typu stavby, klienta atd.

Proces stavby je celkem zdlouhavý. Potřebujete různá povolení a k nim v několika stupních projekty – plány a výpočty, které na sebe navazují a žádný nelze vynechat.

Nejprve potřebujete mít povolení, že danou stavbu na daném pozemku můžete umístit, pak přijde detailnější plánování, které prokazuje, jak přesněji bude vše vypadat a že sebe ani veřejnost nijak neohrozíte. Na tomto základě dostanete stavební povolení.


A zde si řada lidí myslí, že může začít stavět. Pozor! Teoreticky ano, ale prakticky klient ví jen zhruba co, a už vůbec neví přesně, za kolik. Teprve v tomto okamžiku je třeba si s klientem sednout a probrat každou drobnost, jak ji skutečně bude chtít a dále vše dohromady naplánovat a zkoordinovat tak, aby na stavbě nedocházelo k tomu, že se něco bude dělat vícekrát. K tomu slouží podrobný prováděcí projekt s výkazem výměr a řadou detailů.

Teprve na jeho základě může klient dostat hodnověrnou cenu, která zohlední všechny, nebo téměř všechny práce a materiály, které je nutné do stavby zabudovat. Je nutné si uvědomit, že každá stavba je prototyp sám o sobě. Auto se ladí před jeho spuštěním do výroby, ale dům děláte vždy jeden v daném místě a podmínkách a tak je třeba na to myslet.


Pak se obvykle projekt předá stavební firmě, která v ideálním případě vše nastuduje do nejmenších podrobností. Pokud ano, pak vedoucí stavby zná celý projekt téměř nazpaměť a ví, co a kdy bude dělat a co a jak navazuje. On i jeho tým, pokud je stavba velká. V praxi se setkáte spíše s tím, že firma ví, co dělá, jen řádově v hlavních obrysech a problémy řeší až na místě, když nastanou. Nejhůře asi můžete vidět, když firmy ocení tabulkový soupis položek dodávek a prací bez znalosti plánů a výpočtů, a pak se diví, co že se to vlastně má stavět.


Proto jsme u nás ve SPACE8 od počátku pracovali jinak. Jistě, máme architekta, který je buď klientův nebo náš vlastní, ale hlavně inženýra, který vytváří a vede celý tým projektantů a je za celý projekt odpovědný: zůstává na čele celého procesu, je přítomen po celou jeho dobu a stavbu také vede. Tím se neztrácí kontinuita držení informací mezi všemi články procesu a navíc klient není vystaven situaci, kdy je tázán opět na podobné či stejné věci. Má to i další rozměr, kdy vedoucí inženýr a jeho tým vidí, co vytvořili v plánech a diskutují s dodavateli speciálních řemesel a zpětnou vazbou získávají další cenné zkušenosti a znalosti, které pro Vás používají.

Náš proces je tak zcela ojedinělý a zaručuje vysokou kvalitu díla po všech stránkách. Naši lidé vědí, co dělají a stávají se velmi rychle skutečnými odborníky ve svém oboru. Klient je stále na jednom místě a komunikuje se stejnou osobou, která vnímá jeho cíle a priority. Dostává tak skutečně dílo dodané od A do Z, takzvaně na klíč.


bottom of page